Nordsjö Våtrumslim

Förpackningsstorlek
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Täckning Ca 4-5 m²/liter
Produktegenskaper
 • Lättapplicerad

Produktbeskrivning

Lim för våtrumstapeter och glasfiberväv, även som överlappslim.

Appliceringsbeskrivning

Ytsvaga och starkt sugande Underlagförlimmas med lim utspätt med like delar vatten. Täta underlag ska vara väl rengjorda och förankrade. Underlaget ska vara rent, fast, plant och torrt. Ojämnheter spacklas med våtstarkt spackel och slipas. Följ även materialfabrikantens förbredelseanvisningar. Applicera limmet jämnt på väggen med roller. Applicera inte större yta än som kan monteras inom ca.15-30 minuter beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet. Montera väggmaterialet i vått lim på sugande underlag och vid sent våtlimsstadium på täta underlag. Montera väggmaterialet enligt materialfabrikantens anvisningar. Pressa fast materialet noggrant så att all luft pressas ut. Fogförslut enligt materialfabrikantens anvisningar. Innan utrymmet tas i bruk krävs på sugande respective täta underlag en torktid på ca 2 respective 7 dygn. Monteringstid 0-30 minuter beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet.

Hälsa & Säkerhet

 • Våtrumslim -- Säkerhetsdatablad
 • Våtrumslim -- Tekniskt datablad
 • Våtrumslim -- Miljödatablad

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Ytsvaga och starkt sugande Underlagförlimmas med lim utspätt med like delar vatten. Täta underlag ska vara v l rengjorda och förankrade. Underlaget ska vara rent, fast, plant och torrt. Ojämnheter spacklas med våtstarkt spackel och slipas.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt, lägst 10°C