Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se

Legal

ANVÄNDARVILKOR

Nedan kan du läsa de villkor som gäller vid användandet av den här webbplatsen, (www.nordsjo.se). Läs Användarvillkoren noggrant innan du använder dig av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du även Användarvillkoren.

INFORMATION OM OSS

www.nordsjo.se är en webbplats som för närvarande drivs av Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö. Vid synpunkter eller frågor, kontakta oss på 040-35 50 00.

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort innehåll från vår webbplats när som helst. Vi avsäger oss allt ansvar om webbplatsen inte går att nå vid en viss tidpunkt eller under en viss period.

Vi strävar efter att uppdatera webbplatsen regelbundet och vi kan förändra innehållet när som helst. Vi förbehåller oss rätten att avbryta åtkomsten till eller stänga ned webbplatsen. Materialet på webbplatsen kan när som helst bli inaktuellt, och vi åtar oss inte uppdatera sådant material.

Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor.

Du ansvarar för att alla personer som ansluter till vår webbplats via din Internetuppkoppling känner till och accepterar dessa villkor och följer dem.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Du får endast använda webbplatsen i lagliga syften. Du får inte använda webbplatsen

• på sätt som bryter mot tillämpliga lokala, nationella eller internationella lagar och bestämmelser

• på sätt som är olagliga eller bedrägliga, eller som har olagliga eller bedrägliga syften eller följder

• för att på något sätt skada eller försöka skada minderåriga

• för att skicka, med uppsåt ta emot, ladda upp, ladda ned, använda eller återanvända material som inte är förenligt med våra Innehållsbestämmelser nedan

• för att skicka eller hjälpa till att skicka icke godkänd reklam (spam)

• för att med uppsåt överföra, skicka eller ladda upp material eller data som är skapat för att försämra funktionen hos hårdvara eller mjukvara.

Du förbinder dig även

• att inte mångfaldiga, duplicera, kopiera eller sälja någon del av webbplatsen

• att inte utnyttja utan tillstånd, störa eller skada någon del av webbplatsen, utrustning eller nätverk som webbplatsen förvaras på, mjukvara som används för tillhandahållande av webbplatsen, eller utrustning, nätverk eller mjukvara som tillhör eller används av tredje part.

Information om dig och dina besök på webbplatsen

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Genom att använda webbplatsen godkänner du sådan informationsbehandling och försäkrar att all information som du lämnar är korrekt.

INTERAKTIVA TJÄNSTER

Vi kommer emellanåt att tillhandahålla interaktiva tjänster på vår webbplats, som bland annat bloggar, chattrum, diskussionsforum och meddelandetjänster (interaktiva tjänster).

Vi gör vårt bästa för att identifiera risker för webbplatsens användare. Det åligger dock inte oss att övervaka eller moderera de interaktiva tjänster vi tillhandahåller på webbplatsen, och vi avsäger oss uttryckligen från allt ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppkomma när användare använder någon av våra interaktiva tjänster.

ATT LADDA UPP MATERIAL TILL WEBBPLATSEN/SKICKA MEDDELEANDEN

Du garanterar att alla bidrag och annat material eller meddelanden som tillhandahålls av dig eller i ditt namn tillhandahålls i enlighet med Innehållsbestämmelserna nedan, och du håller oss skadeslösa om du bryter mot dessa på något sätt.

Allt material som du laddar upp till vår webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och ej upphovsrättsligt skyddat. Vi förbehåller oss rätten att använda, kopiera, sprida och överföra till tredje part allt sådant material för vilket syfte det än må vara.

Vi ansvarar inte för innehåll eller tillförlitligheten i det material som du eller någon annan användare av webbplatsen publicerar.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort material eller meddelanden som du publicerar på webbplatsen om vi finner att de bryter mot Innehållsbestämmelserna nedan.

INNEHÅLLSBESTÄMMELSER

Innehållsbestämmelserna gäller allt material som du publicerar på vår webbplats eller inkluderar i e-post och/eller meddelanden skickade genom webbplatsen (bidrag) och till alla interaktiva tjänster som är kopplade till den.

Bidrag måste vara korrekta och följa tillämpliga lagar.

Bidrag får inte

• innehålla material som förtalar personer

• innehålla material som förtalar personer

• innehålla material som är obscent, stötande, kränkande eller uppviglande

• innehålla sexuellt material

• uppmuntra till våld

• uppmuntra till diskriminering på grundval av ras, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning

• inkräkta på andra personers immateriella rättigheter

• riskera att vilseleda andra personer

• bryta mot avtal med tredje part, exempelvis kontrakt eller tystnadsplikt

• uppmuntra till brott

• inkräkta på någons privatliv, hota, smäda eller orsaka besvär eller opåkallat obehag

• riskera att uppröra andra personer

• användas för att imitera andra personer eller för att utge sig för att vara någon annan

• användas för olagliga handlingar, som t.ex. upphovsrättsintrång, hackning eller dataintrång

LÄNKAR TILL VÅR WEBBPLATS

För att få länka till vår webbplats från en extern webbplats måste du ha vårt tillstånd. Kontakta oss på 040-35 50 00.

LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS

Eventuella länkar till andra webbplatser existerar endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och avsäger oss allt ansvar för dem.

IMMATERIALRÄTT

Vi äger eller har licens på alla immateriella rättigheter på denna webbplats och på det material som publiceras på webbplatsen. Allt innehåll är skyddat av upphovsrättslagar och avtal i Sverige och andra länder. © AkzoNobel-koncernen 2011..

VARUMÄRKEN

AkzoNobel, AkzoNobel logo, Colour Futures, Murtex, Epolan, Ready, Tinova, Bindoplast, Inova och alla unika kulörnamn är varumärken som tillhör AkzoNobel Group © AkzoNobel 2011

INFORMATIONENS OCH KULÖRERNAS TILLFÖRLITLIGHET

Kommentarer och annat material som postas på vår sida ska inte ses som tillförlitliga råd. material.

Vi avsäger oss allt ansvar för eventuella problem i samband med nyttjande av sådant

Vi återger kulörer så exakt som det går att göra på elektronisk väg. Vi kan emllertid inte garantera en exakt överensstämmelse mellan kulörer på vår webbplats och produkters faktiska kulörer, och kulörerna som presenteras här ska därför inte ses som exakta. Kulörerna kan skifta beroende på skärmens upplösning och inställningar. Använd färg från provburkar på ytan som ska behandlas, eftersom ytans underlag och struktur kan påverka den slutliga kulören. Det kan även inredningstextilier och rummets form, storlek och ljus göra. Observera att provburken endast visar kulören i denna produkt. Samma kulör kan se annorlunda ut i andra produkter beroende på glans, och kvalité.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Allt material på vår webbplats publiceras utan några som helst garantier för dess riktighet. Vi avsäger oss allt ansvar för direkta eller indirekta förluster eller skador som användare ådrar sig vid användandet av vår webbplats.

Detta gäller inte ansvar som inte kan begränsas under tillämplig lag.

VIRUS, HACKNING OCH ANDRA BROTT

Du får inte avsiktligt på webbplatsen introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som kan skada teknisk utrustning. Du får inte utan tillstånd försöka ta dig in på webbplatsen, server på vilken webbplatsen ligger eller annan server, dator eller databas kopplad till webbplatsen. Du får inte angripa vår webbplats genom en denial-of-service-attack eller en distributed denial-of-service-attack.

Vi avsäger oss allt ansvar för förluster eller skador orsakade av en distributed denial-of-service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan skada datorutrustning, datorprogram, data eller annat material i samband med att du använder webbplatsen eller laddar ner material publicerat på den eller på en webbplats länkad till den.

TILLÄMPLIGA LAGAR OCH JURISDICTION

Nederländsk domstol har exklusiv jurisdiktion gällande alla anspråk som rör besök på vår webbplats, men vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dig för brott mot Användarvillkoren i ditt hemland eller annat relevant land.

AVSLUTANDE AV TJÄNSTEN

Om du bryter mot Användarvillkoren förbehåller vi oss rätten att vidta alla eller någon av följande åtgärder (vilket du accepterar att vi har rätt till) eller andra lämpliga åtgärder:

• att omedelbart, tillfälligt eller permanent frånta dig rätten att använda webbplatsen

• att omedelbart, tillfälligt eller permanent ta bort meddelanden eller material som du laddat upp på webbplatsen

• att utfärda en varning till dig

• att vidta rättsliga åtgärder mot dig

• att låta polis ta del av information

ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst, och du förväntas därför regelbundet läsa denna sida för att ta del av eventuella förändringar, då dessa är juridiskt bindande för dig.

PDF version

Hämtar data, vänta...