Nordsjö Original Kvistlack

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Täckning 6-8 m2/lit
 • Torktid Torktid: 2 timmar Övermålningsbar: 2 timmar
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Enkel förberedelse av underlaget

Produktbeskrivning

Original Kvistlack är en snabbtorkande isolerlack som i de flesta fall motverkar risken för genomslag från kvistar och liknande vid målning av nytt trä inomhus.

Appliceringsbeskrivning

Original Kvistlack är avsedd för inomhus bruk och skall omröras väl före användning. Ytan skall vara ren och torr. Eventuellt överskott av kåda/harts på ytan skrapas bort före behandling. För att uppnå bästa isolering görs två appliceringar kvist för kvist. Första skiktet spärrar, andra förseglar. Applicera Original Kvistlack i tunna skikt. Måla ej under +5 ºC.

Hälsa & Säkerhet

 • Original Kvistlack -- Tekniskt datablad
 • Original Kvistlack -- Miljödatabladet
 • Original Kvistlack -- Säkerhetsdatablad

Tips

 • 1. Rengöring
  Såpvatten
 • 2. Förvaring
  Frostfritt