Nordsjö Original Finspackel

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Torktid Torktid: 4 timmar beroende av skikttjocklek
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Döljer imperfektioner

Produktbeskrivning

Original Finspackel är ett högfyllande lättspackel för i-, skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Original Finspackel är avsett för handspackling. Använd ögonskydd vid slipning. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.

Hälsa & Säkerhet

 • Original Finspackel -- Tekniskt datablad
 • Professional Fin -- Prestandadeklaration
 • Original Finspackel -- Miljödatabladet
 • Original Finspackel -- Säkerhetsdatablad

Tips

 • 1. Rengöring
  Såpvatten
 • 2. Förvaring
  Frostfritt