Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se
alt1

Let’s Colour Walls of Connection i Bangkok, Thailand

Let’s Colour Walls of Connection har gått samman med FORDEC (The Foundation for Rehabilitation & Development of Children and Family) för att lära barn om styrkan i mångfald i Bangkok, Thailand.

alt2

Fem konstnärer och 200 barn sprider ett meddelande om gemenskap

 

Let’s Colour Walls of Connection samarbetade med 5 konstnärer som frivilligt målade en stor väggmålning och förmedlade ett starkt budskap. Tillsammans med 200 barn målade de fem konstnärerna varsin del av en vägg (2 × 3 m), och deras uppgift var att måla en unik bild som förmedlar ett budskap om gemenskap i mångfald.

 

Stark symbolism om havet

 

Alla de enskilda målningarna förenades av havet längst ner på väggen, och barnen kunde identifiera sig med en viss bild samtidigt som de kände sig förenade med de andra tack vare havet som sammankopplar dem. Denna väggmålning kommer att finnas kvar permanent och förmedla budskapet att havet är stort nog för oss alla, oavsett var vi kommer ifrån eller vår sociala status.

alt3

Hämtar data, vänta...