img1
Förändrar samhällen

Samarbete med SOS Barnbyar

Vi har inlett ett samarbete med SOS Barnbyar för att med hjälp av utbildning och renovering påverka ungdomsarbetslösheten i positiv riktning. Vårt samarbete ger ungdomar som riskerar att förlora eller har förlorat sina föräldrar möjlighet att förbereda sig för arbetsmarknaden och leva ett självständigt liv.

img2

Utbildning och renovering i världen

Samarbetet sparkades igång 2017 i fyra länder och utökades till 10 länder under 2018. Under 2019 ska vi nå ut till ännu fler ungdomar i SOS Barnbyar.

img3

Tillsammans med SOS Barnbyar

SOS Barnbyar tar hand om barn som har förlorat eller riskerar att förlora sina föräldrar och hjälper ungdomar att bli självständiga vuxna.

Evenemang i SOS Barnbyar

Upptäck våra andra Förändrar samhällen-program