Nordsjö Våtrumslim

Förpackningsstorlek
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Täckning Ca 4-5 m²/liter
Produktegenskaper
 • Lättapplicerad

Produktbeskrivning

Lim för våtrumstapeter och glasfiberväv, även som överlappslim.

Appliceringsbeskrivning

Ytsvaga och starkt sugande Underlagförlimmas med lim utspätt med like delar vatten. Täta underlag ska vara väl rengjorda och förankrade. Underlaget ska vara rent, fast, plant och torrt. Ojämnheter spacklas med våtstarkt spackel och slipas. Följ även materialfabrikantens förbredelseanvisningar. Applicera limmet jämnt på väggen med roller. Applicera inte större yta än som kan monteras inom ca.15-30 minuter beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet. Montera väggmaterialet i vått lim på sugande underlag och vid sent våtlimsstadium på täta underlag. Montera väggmaterialet enligt materialfabrikantens anvisningar. Pressa fast materialet noggrant så att all luft pressas ut. Fogförslut enligt materialfabrikantens anvisningar. Innan utrymmet tas i bruk krävs på sugande respective täta underlag en torktid på ca 2 respective 7 dygn. Monteringstid 0-30 minuter beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet. Verktyg; pensel, roller.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Våtrumslim -- Säkerhetsdatablad
 • Våtrumslim -- Tekniskt datablad
 • Våtrumslim -- Miljödatablad

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Ytsvaga och starkt sugande Underlagförlimmas med lim utspätt med like delar vatten. Täta underlag ska vara v l rengjorda och förankrade.

  Underlaget ska vara rent, fast, plant och torrt. Ojämnheter spacklas med våtstarkt spackel och slipas.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt, lägst 10°C