Nordsjö Tinova Traditional Boat Varnish

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Blank
 • Täckning 8-10 m2/lit
 • Torktid Torktid: 10 timmar
  Övermålningsbar: 10 timmar
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Extremt bra täckförmåga

Produktbeskrivning

Tinova Traditional Boat Varnish är en högblank, väderbeständig klarlack för in- och utvändig lackering av trädetaljer.

Appliceringsbeskrivning

Lacken omröres väl. Ytan ska vara ren och torr. Nytt trä grundas med Tinova Traditional Boat Varnish förtunnat med 1 del mineralisk terpentin till 4 delar lack och strykes därefter 2-3 gånger med Tinova Traditional Boat Varnish. Slipa lätt med ett fint sandpapper mellan strykningarna. Klarlackering av fönstersnickerier utvändigt ska undvikas. Tidigare lackerat trä rengöres, mattslipas och strykes 1-2 gånger. Måla ej när temperaturen är under +5°C. Verktyg; pensel, roller.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Tinova Traditional Boat Varnish -- Tekniskt datablad
 • Tinova Traditional Boat Varnish -- Miljödatabladet
 • Tinova Traditional Boat Varnish -- Säkerhetsdatablad

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Tvätta bort färg från penslar och verktyg med alifatnafta
 • 2. Förvaring
  Frostfritt