Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se

Nordsjö Tinova Excellent Exterior

Täcklasyr
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Halvblank
 • Täckning 4-8 m2/lit
 • Torktid Dammtorr: 2 timmar
  Övermålningsbar: 6 timmar
 • Strykningar 2
Produkt- och miljömärkning
Produktegenskaper
 • Låg sidoglans
 • Skyddar i upp till 14 år
 • EU Ecolabel
 • Hög kulörbeständighet

Produktbeskrivning

Nordsjö Tinova Excellent Exterior är en täckande akrylat/alkyd färg som framhäver ytans trästruktur.
Om färgen appliceras och underhålls enligt anvisningar för nytt/obehandlat trä kan Tinova Excellent Exterior skydda mot väder och vind i upp till 14 år.
Tinova Excellent Exterior kan med fördel användas på industriellt grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor behandlade enligt CMP regelverk.

Appliceringsbeskrivning

Nytt/obehandlat trä:
Impregnera först med Tinova Wood Base Oil BPR. Grundmåla 1 gång med Tinova Primer Exterior och färdigmåla 2 gånger med Tinova Excellent Exterior.
Tidigare behandlat trä:
Målade/laserade ytor tvättas och eftersköljs med avsett tvättmedel. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas
bort. Blanka/hårda ytor mattslipas.
Trärena ytor impregneras med Tinova Wood Base Oil BPR och grundmålas 1 gång med Tinova Primer Exterior.
Färdig målas sist 2 gånger med Tinova Excellent Exterior.
Industriellt grund och mellanstrukna paneler:
Grundmålad panel färdigmålas 2 ggr med Tinova Excellent Exterior.
Grundmålad och mellanstruken panel färdig målas 1-2 ggr
med Tinova Excellent Exterior. Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera. Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.svanen.se

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
Hämtar data, vänta...