Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se

Nordsjö Supermatt fasadfärg

Helmatt täckfärg till fasad
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Matt
 • Täckning Nymålning 4-6 m2/lit, ommålning 6-8 m2/lit
 • Torktid Dammtorr: 2 timmar
  Övermålningsbar: 4 timmar
 • strykningar 2
Produktegenskaper
 • Hög kulörbeständighet
 • Långvarigt skydd
 • Tålig matt glans

Produktbeskrivning

Nordsjö Supermatt är en helmatt täckfärg avsedd för träfasader. Produkten är lätt att applicera och har mycket god täckförmåga vilket gör det enkelt att få ett bra slutresultat. Nordsjö Supermatt är baserad på en akrylat/alkyd-teknologi med speciella fyllnadsmedel som tillsammans ger en hållbar och tålig yta.
Används Nordsjö Supermatt i system med Tinova Wood Base Oil och Tinova Primer Exterior resulterar det i en livslängd på upp till 10 år.

Appliceringsbeskrivning

Nymålning
1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil. Framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Tinova Wood Base Oil kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med Supermatt

Ommålning
1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior.
Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova Primer Exterior
4. Färdigmåla 2 gånger med Supermatt.

Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Supermatt. Vid behov grunda först med Tinova Primer Exterior.
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande. Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt

Video

Hämtar data, vänta...