Nordsjö Original Väggfärg helmatt 5

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Helmatt
 • Täckning 8-10 m2/L
 • Torktid Torktid: 1 timme
  Övermålningsbar: 2 timmar
 • strykningar 2
Produkt- och miljömärkning
Produktegenskaper
 • EU Ecolabel
 • Svanen

Produktbeskrivning

Original Väggfärg helmatt ger en helmatt och behaglig yta till dina väggar. Original Väggfärg helmatt är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv m.m. Produkten kan beställas i 1000L i kulör S0500-N

Appliceringsbeskrivning

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Original Grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Original Väggfärg helmatt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Original Väggfärg helmatt. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig binder innan målning. Måla ej under +5 ºC. Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen. -Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. -Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. -Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.nordic-ecolabel.org Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.
 • Original Väggfärg helmatt 5 -- Tekniskt datablad
 • Original Väggfärg helmatt 5 Base Clear -- Säkerhetsdatablad
 • Original Väggfärg helmatt 5 -- Säkerhetsdatablad
 • Original Väggfärg helmatt 5 Base Clear -- Säkerhetsdatablad
 • Original Väggfärg helmatt 5 -- Miljödatablad

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt

Video

Fetching the data, plz wait..