Nordsjö Original Vägg- och takspackel Medium

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Torktid Torktid: 4 timmar beroende av skikttjocklek
 • Strykningar 2
Miljömärkning
Produktegenskaper
 • Svanen

Produktbeskrivning

Original Vägg- och takspackel medium är ett högfyllande lättspackel av allroundtyp för i-, skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Vägg och takspackel medium är avsett för handspackling. Använd ögonskydd vid slipning. Verktyg: spackelspade

Hälsa & Säkerhet

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824 Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. Ta hand om överblivet spackel så att du kan använda den igen. Genom att använda överblivt spackel minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.svanen.se
 • Original Vägg -och takspackel medium -- Säkerhetsdatablad
 • Prestandadeklaration
 • Original Vägg- och takspackel Medium -- Miljödatablad
 • Original Vägg- och takspackel Medium -- Tekniskt datablad

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget ska vara fast, torrt och rent.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt