Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se

Nordsjö Original Universal målartvätt

Rengörings- och avfettningsmedel
Förpackningsstorlek
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
  • Täckning 10-15 m2/lit
  • Strykningar 1
Produktegenskaper
  • Enkel förberedelse av underlaget

Produktbeskrivning

Nordsjö Original Universal Målartvätt är ett koncentrerat rengöringsmedel för både inom- och utomhusbruk. Tar effektivt bort fettbeläggningar och smuts, vilket gör att färgen får en bättre vidhäftning innan ommålning. Även lämplig som underhållstvätt av fasader, utemöbler, terrasser mm. Produkten är utan fosfater.

Appliceringsbeskrivning

Lättare rengöring: 1 del målartvätt med 20 delar vatten. Starkt nedsmutsade ytor: 1 del målartvätt med 10 delar vatten. Vid underhållstvätt av olje/alkydinnehållande färg: 1 del målartvätt med 20 delar vatten.
Ommålning inomhus: Applicera lösningen med en mikrofiberduk eller tvättsvamp. Skölj duken med rent vatten och torka av
noggrant.
Ommålning/underhållstvätt utomhus: Skölj fasaden med vatten.
Tvättblandningen påförs med lågtrycksspruta eller borste/svamp på den nedsmutsade ytan. Låt verka i 10 minuter
och bearbeta sedan ytan med borste eller tvättsvamp. Skölj noggrant med rent vatten. Vid påväxt, använd alg- och mögelmedel på den rena och torra ytan för att avdöda sporer och mikroorganismer, se produktens anvisningar. Var noga med att skydda glas, metaller och målade ytor som inte skall målas om. Skydda även växter och trädäck. För mer information se www.nordsjo.se

Hälsa & Säkerhet

Se till att den öppnade förpackningen är återförsluten på ett säkert sätt. Tomma förpackningar och tvättvätskerester överlämnas till miljöstation. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning som ögonskydd och hanskar samt (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Tips

  • 1. Rengöring
    Rengör verktygen med vatten.
  • 2. Förvaring
    Frostfritt
Hämtar data, vänta...