Nordsjö Original Metallgrundfärg

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Halvblank
 • Torktid Torktid: 1 timme Övermålningsbar: 6 timmar
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • Rostskydd
 • Enkel förberedelse av underlaget

Produktbeskrivning

Original Metallgrundfärg är en lösningsmedelburen rostskyddsgrundfärg som är avsedd för stålkonstruktioner inom- och utomhus.

Appliceringsbeskrivning

Skrapa och borsta bort all löst sittande färg och rost. Rengör och avfetta underlaget ordentligt från smuts, olja, fett eller liknande. Låt torka. Måla 1-2 skikt med Nordsjö Original Metallgrund. Färdigmåla med lämplig täckfärg från Nordsjö t.ex Original Metallfärg. Verktyg; pensel, roller.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Original Metallgrundfärg -- Miljödatablad
 • Original Metallgrundfärg -- Teknisk Datablad
 • Original Metallgrundfärg -- Säkerhetsdatablad

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Tvätta bort färg från penslar och verktyg med alifatnafta.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt