Nordsjö Original Metallfärg

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Blank
 • Täckning 6-8 m2/lit
 • Torktid Torktid: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Extremt bra täckförmåga

Produktbeskrivning

Original Metallfärg är en rostskyddstäckfärg för målning av järn, stål och plåt utomhus.

Appliceringsbeskrivning

Skrapa och borsta till lägst St 2 enligt SS 055900 eller blästring till SA 2,5. Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor. För bästa resultat skall rostskador grundas med Original Metallgrundfärg, 40 µm. Färdigmåla 1-2 gånger med Original Metallfärg, 40 µm. Vid nymålning, borsta och blästra enligt ovan. Stål stryks 1-2 gånger med Original Metallgrundfärg, 40 µm. Rostskador stålborstas och grundas med Original Metallgrundfärg, 40 µm. Färdigmåla 2 gånger med Original Metallfärg, minst över över 80 µm. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över 80%). Verktyg; pensel, roller.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Original Metallfärg -- Tekniskt datablad
 • Original Metallfärg -- Säkerhetsdatablad
 • Original Metallfärg -- Säkerhetsdatablad

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Skrapa och borsta till lägst St 2 enligt SS 055900 eller blästring till SA 2,5. Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Tvätta bort färg från penslar och verktyg med alifatnafta
 • 3. Förvaring
  Frostfritt