Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se

Nordsjö Original Grundfärg vägg och tak

Grundfärg til vägg och tak
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Helmatt
 • Täckning 6-8 m2/lit
 • Torktid Torktid: 1 timme
  Övermålningsbar: 2 timmar
 • Strykningar 1
Produkt- och miljömärkning
Produktegenskaper
 • EU Ecolabel
 • Svanen

Produktbeskrivning

Original Grundfärg Vägg och Tak är en grundfärg för väv, fiberduk, gipsskivor och andra tak- och väggytor som ska målas inomhus. Original Grundfärg Vägg och Tak har god täckförmåga och är smidig att applicera.

Appliceringsbeskrivning

Ytan som målas skall vara ren, torr och fast. Äldre limfärgsmålade eller kalkade ytor måste specialbehandlas med Nordsjö Binder innan målning. Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat grunda en gång med Original Grundfärg Vägg och Tak och måla sedan 1-2 gånger med valfri Original Väggfärg. Måla ej under +5 ºC. Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen. -Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. -Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. -Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.nordic-ecolabel.org

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Ytan som målas skall vara ren, torr och fast.Äldre limfärgsmålade eller kalkade ytor måste specialbehandlas med Nordsjö Binder innan målning.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Hämtar data, vänta...