Nordsjö Original Grovspackel

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Torktid Torktid: 4 timmar beroende av skikttjocklek
 • strykningar 2
Produkt- och miljömärkning
Produktegenskaper
 • Svanen
 • Lättapplicerad

Produktbeskrivning

Original Grovspackel är ett extremt högfyllande spackel för i- och bredspackling i tjocka skikt på puts, betong och skivmaterial inomhus.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Vid krav på finare yta bör överspackling ske med Original Finspackel eller Original Vägg och Takspackel medium. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan överspackling/övermålning. Vertyg: spackelspade

Hälsa & Säkerhet

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824. Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. För mer information se www.svanen.se.
 • Prestandadeklaration
 • Original Grovspackel -- Teknisktdatablad
 • Original Grovspackel -- Säkerhetsdatablad
 • Original Grovspackel -- Miljödatabladet

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt