Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se

Nordsjö Original Finspackel

Finspackel
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
  • Torktid Torktid: 4 timmar beroende av skikttjocklek
  • Strykningar 2
Produktegenskaper
  • Döljer imperfektioner

Produktbeskrivning

Original Finspackel är ett högfyllande lättspackel för i-, skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Original Finspackel är avsett för handspackling. Använd ögonskydd vid slipning. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.
Verktyg: spackelspade.

Hälsa & Säkerhet

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824

Tips

  • 1. Rengöring
    Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
  • 2. Förvaring
    Frostfritt
Hämtar data, vänta...