Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se

Nordsjö Original Alg- och mögelmedel

För behandling av alg och mögel
Förpackningsstorlek
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Täckning 5 m2/L
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • Förbereder, skyddar och stärker

Produktbeskrivning

Nordsjö Original Alg- och mögelmedel är en färdigblandad vätska som används till behandling av ytor som är utsatta för påväxt av alger och mögel.

Appliceringsbeskrivning

Löst sittande mossa och lav skall skrapas bort. Smutsiga ytor tvättas först med fettlösande rengöringsmedel och sköljs därefter noga. Behandling: Ytan skall vara ren och fuktig innan den behandlas med Nordsjö Original Alg- och mögelmedel. Medlet bearbetas in i ytan med en borste. Upprepa behandlingen ytterligare en gång för optimal verkan. Låt medlet verka i ca. 24 timmar. Ytan får inte eftersköljas och skall vara torr före målning. OBS! Vid behandling av stark mögeltillväxt kan det finnas torra partiklar kvar på ytan efter avslutad behandling, dessa borstas bort innan målning. Skydda växter och rabatter med plast. Vid spill skölj med rent vatten. Vid användning på vertikala ytor: Markmiljön runt den behandlade ytan måste täckas minst 0,5 meter så att spill och avrinning nära ytan kan samlas upp och bortskaffas. Vätskan får inte ledas till avlopp. Produkten ska endast användas om väderprognosen inte visar regn 24 timmar efter behandlingen. Verktyg: Borste/Pensel

Hälsa & Säkerhet

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Undvik utsläpp till miljön. Töm inte tvättvätskan i avlopp. Förvara tvättvätskan låst utrymme och utom räckhåll för barn. Förvara inte tvättvätskan med mat, dryck och foder. Förpackningen får inte återvinnas. Återförslut öppnat emballage väl. Produktrester lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Sista användningsdatum- se överst på förpackningen.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Löst sittande mossa och lav skall skrapas bort. Smutsiga ytor tvättas först med fettlösande rengöringsmedel och sköljs därefter noga. Behandling: Ytan skall vara ren och fuktig innan den behandlas med Nordsjö Original Alg- och mögelmedel. Medlet bearbetas in i ytan med en borste. Upprepa behandlingen ytterligare en gång för optimal verkan. Låt medlet verka i ca. 24 timmar. Ytan får inte eftersköljas och skall vara torr före målning.
 • 2. Rengöring
  Rengör verktygen omgående efter användning med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt

Video

Hämtar data, vänta...