Nordsjö Murtex Silicate Primer

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Täckning 5-7 m2/lit
 • Torktid Torktid: 1 timme Övermålningsbar: 12 timmar
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • Förbereder, skyddar och stärker

Produktbeskrivning

Murtex Silicate Primer är en bindande grundfärg avsedd för porösa och sugande puts- och betongytor.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Dåligt bundna eller kritande ytor avborstas noggrant till fast underlag. Sprickor skrapas upp och lagas med lämpligt material. Nymålning: Vid nymålning skall starkt sugande, t.ex. gamla kalkfärgsmålade ytor förbehandlas med Murtex Silicate Primer förtunnad med vatten 1:1. Väl bundet underlag förbehandlas ej. Grunda med Murtex Silicate som blandas med Murtex Silicate Primer 2:1. Färdigstryk 1-2 ggr med Murtex Silicate. Ommålning: Gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. För bästa resultat skall starkt sugande, t.ex. gamla kalkfärgsmålade ytor förbehandlas med Murtex Silicate Primer förtunnad med vatten 1:1. Färdigstryk 1-2 gånger med Murtex Silicate. Varning! Silikat har en etsande förmåga på glas, keramik, klinker, natursten och metall. Skydda omgivande ytor mot stänk, och använd alltid skyddsglasögon och handskar. Måla aldrig under +10°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över 80%).

Hälsa & Säkerhet

 • Murtex Silicate Primer -- Tekniskt datablad
 • Murtex Silicate Primer -- Miljödatabladet
 • Murtex Silicate Primer -- Säkerhetsdatablad

Tips

 • 1. Rengöring
  Såpvatten
 • 2. Förvaring
  Frostfritt