Nordsjö Murtex Hydro Primer

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Torktid Torktid: 1 timme
  Övermålningsbar: 2timmar
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • Förbereder, skyddar och stärker

Produktbeskrivning

Murtex Hydro Primer är en alkalibeständig grund med utomordentlig inträngning på sugande ytor på betong och puts. Murtex Hydro Primer säkrar en optimal vidhäftning och jämnare insugning på efterföljande behandlingar.

Appliceringsbeskrivning

Grundmålning
Murtex Hydro Primer appliceras till underlaget blir mättat utan att bilda film. Dvs Murtex Hydro Primer skall suga in i underlaget. Har inte detta skett efter max 15 min skall överflödet torkas bort.

Färdigmålning
Ytan färdigmålas med någon av Murtex Täckfärger 2 ganger. Verktyg: Pensel, roller, spruta

Hälsa & Säkerhet

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Murtex Hydro Primer -- Tekniskt datablad
 • Murtex Hydro Primer -- Säkerhetsdatablad
 • Murtex Hydro Primer -- Miljödatabladet

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara väl rengjort och genomtorrt. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast. Betongslam, formoljor och lösa sandkorn skall avlägsnas.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt