Nordsjö Murtex Allround

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Matt
 • Täckning 7m2/lit
 • Torktid Torktid: 2 timmar Övermålningbar: 8 timmar
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Snabbtorkande
 • Tålig matt glans
 • Långvarigt skydd

Produktbeskrivning

Murtex Allround är en vattenburen halvmatt fasadfärg avsedd för utvändig målning på puts, betong, plattor av eternit och cement. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är i målningsbart skick dvs fast och väl bundet samt åldrats minst 1 år.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. För bästa resultat skall sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Allround. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över 80%). Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Hälsa & Säkerhet

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.
 • Murtex Allround -- Miljödatabladet
 • Murtex Allround -- Tekniskt datablad
 • Säkerhetsdatablad

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten
 • 3. Förvaring
  Frostfritt