Nordsjö Murtex Acrylic

Produktkalkylator
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Helmatt
 • Täckning Nymålning 4-6 m2/l, ommålning 6-8 m2/l
 • Torktid Torktid: 1 timme Övermålningsbar: 12 timmar
 • Strykningar 2
Miljömärkning
Produktegenskaper
 • Hög kulörbeständighet
 • Helmatt
 • Svanen

Produktbeskrivning

Murtex Acrylic är en helmatt fasadfärg, främst avsedd för målning på betong och lätbetong. Den kan även användas på puts och fibercement

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Acrylic. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80%).

Hälsa & Säkerhet

 • Murtex Acrylic -- Säkerhetsdatablad
 • Murtex Acrylic_BVD_2020-02.pdf
 • Murtex Acrylic -- Tekniskt datablad

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar.
 • 2. Rengöring
  Tvätta bort färg från penslar och verktyg med vatten
 • 3. Förvaring
  Frostfritt