Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se

Nordsjö Murtex Acrylic

Vattenburen helmatt fasadfärg
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Helmatt
 • Täckning Nymålning 4-6 m2/l, ommålning 6-8 m2/l
 • Torktid Torktid: 1 timme
  Övermålningsbar: 12 timmar
 • Strykningar 2
Produkt- och miljömärkning
Produktegenskaper
 • Hög kulörbeständighet
 • Helmatt
 • Svanen

Produktbeskrivning

Murtex Acrylic är en helmatt fasadfärg, främst avsedd för målning på betong och lätbetong. Den kan även användas på puts och fibercement

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Acrylic. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80%). Verktyg; pensel, roller.

Hälsa & Säkerhet

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.svanen.se Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar.
 • 2. Rengöring
  Tvätta bort färg från penslar och verktyg med vatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Hämtar data, vänta...