Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Halvmatt
 • Täckning 8-10m2/L
 • Torktid Torktid: 2 timmar
  Övermålningsbar: 12 timmar
 • strykningar 2
Produkt- och miljömärkning
Produktegenskaper
 • Lätt att applicera

Produktbeskrivning

Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15 är en halvmatt vattenburen snickerifärg som ger en tålig och hård yta. Använd färgen vid målning inomhus på dörrar, karmar, socklar, rostskyddsgrundade plåt- och ståldetaljer

Appliceringsbeskrivning

Vid nymålning av obehandlade snickerier inomhus skall först ev. kvistar isoleras med kvistlack. Grunda därefter med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Spackla sedan vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15. Vid ommålning skall målade snickerier tvättas och mattslipas. Spackla vid behov. Grundmåla med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15. Verktyg: Pensel, roller, spruta. Måla ej under +5 ºC.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.svanen.se Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.
 • Master Wood Paint Indoor 15 Base Clear -- Säkerhetsdatablad
 • Master Wood Paint Indoor 15 Base White -- Säkerhetsdatablad
 • Master Wood Paint Indoor 15 - Teknisk datablad
 • Master_Wood_Paint_Indoor_15_tds_pl_01.pdf

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Vid nymålning av obehandlade snickerier inomhus skall först ev. kvistar isoleras med kvistlack. Grunda därefter med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Spackla sedan vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15. Vid ommålning skall målade snickerier tvättas och mattslipas. Spackla vid behov. Grundmåla med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 15. Måla ej under +5 ºC.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt