Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Täckning 6-8m2/L
 • Torktid Torktid: 1 timme
  Övermålningsbar: 2 timmar
 • Strykningar 1
Miljömärkning
Produktegenskaper
 • Lätt att applicera

Produktbeskrivning

Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer är en helmatt grundfärg för användning inomhus på väggar och tak. Grundfärgen har en hög täckförmåga och uppbärningsförmåga med bra vidhäftning på underlag som puts, betong, lättbetong, gipskivor, glasfiberväv m.m. Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer ger ett bättre slutresultat med en jämnare finish.

Appliceringsbeskrivning

Puts, betong samt gipskivor spacklas vid behov. För bästa resultat, stryk 1 gång med Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer och färdigstryk 1-2 gånger med Nordsjö Master Wall- eller Ceiling Paint. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig grundfärg innan målning. Måla ej under +5 ºC.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.svanen.se
 • Typgodkännande 2439-79- Brand
 • typgodknnande_sc071015.pdf
 • Master Wall & Ceiling Primer - Säkerhetsdatablad
 • Master Wall & Ceiling Paint - Teknisk datablad
 • Master Wall & Ceiling Primer - Miljödatablad
 • Master Wall & Ceiling Paint - Teknisk datablad Polska

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt