Nordsjö Master Filler

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Torktid Torktid: 4 timmar
 • strykningar 1
Produkt- och miljömärkning
Produktegenskaper
 • Lätt att applicera

Produktbeskrivning

Nordsjö Master Wall Filler är ett kvalitativt lättspackel som fungerar på de flesta underlag och är även lämpligt för iläggning av skarvremsa. Andra användningsområden är i-, skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och gipskivor inomhus

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Nordsjö Master Wall Filler är avsett för handspackling. Använd ögonskydd vid slipning. Verktyg: Spackelspade. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.

Hälsa & Säkerhet

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation samt ögonskydd. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.svanen.se Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824
 • Master Wall Filler - Säkerhetsdatablad
 • Prestandadeklaration
 • Master Wall Filler - Teknisk datablad Polska
 • Master Wall Filler - Miljödatablad
 • Master Wall Filler - Teknisk datablad

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Nordsjö Master Wall Filler är avsett för handspackling. Använd ögonskydd vid slipning. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt