Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se

Nordsjö Colour Tester

Nordsjö Colour Tester med inbyggd mini roller i 50 kulörer
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Matt
 • Täckning 10-13 m2/lit
 • Torktid Torktid: 2 timmar
  Övermålningsbar: 4 timmar
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Lätt att applicera

Produktbeskrivning

Nordsjö Colour Tester är en vattenburen färg med inbyggd mini roller. Nordsjö Colour Tester gör det enkelt och snabbt att prova en kulör på den plats du planerar att måla om, och underlättar ditt kulörval vid ommålning eller nymålning av invändiga väggytor.
Färgen kan användas på väggar och tak, men ska endast ses som ett färgprov och ska inte användas som slutbehandling.

Vid målning av invändiga snickerier bör färgen iställes målas upp på en papp- eller kartongskiva som kan hållas intill objektet så att man på så sätt kan få en uppfattning av den valda kulören. Standardkulörer.

Appliceringsbeskrivning

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. Grundmåla 1 gång med någon av Nordsjös grundfärger och färdigstryk 2-3 gånger med Nordsjö Colour Tester. Tidigare målade ytor tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 2-3 gånger med Nordsjö Colour Tester.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad Colour Tester väl. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Tips

 • 1. Rengöring
  Rengöring med såpvatten.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt

Video

Hämtar data, vänta...