Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se

Nordsjö Ambiance Endless Sky takfärg

Helmatt vattenburen takfärg
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Helmatt
 • Täckning 8-10 m2/lit
 • Torktid Torktid: 1 timme
  Övermålningsbar: 2 timmar
 • strykningar 2
Produkt- och miljömärkning
Produktegenskaper
 • Svanen
 • Lätt att applicera
 • Helmatt

Produktbeskrivning

Nordsjö Ambiance Endless Sky är en högkvalitativ helmatt takfärg med särskilda egenskaper som enastående täckning, är
lätt att påföra vilket underlättar målningen samt ger en mycket jämn och fin yta. Nordsjö Ambiance Endless Sky avsedd för målning inomhus på ytor som puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara rent, torrt och fast innan målning. Underlaget spacklas vid behov. För bästa resultat grundmåla 1 gång med Nordsjö Orginal Grundfärg och måla 1-2 gånger med Nordsjö
Ambiance Endless Sky.
Tidigare Målade ytor tvättas med Nordsjö Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Nordsjö Ambiance Endless Sky.
Måla ej när yttemperaturen är under +10 ºC Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hälles ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. Licensnummer 3096-0003. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. För mer information se www.nordic-ecolabel.org. Denna deklaration gäller vit kulör.

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Puts, betong och gipsskivor spacklas vid behov samt stryks för bästa resultat 1 gång med Nordsjö grundfärg och 1-2 gånger med Ambiance Endless Sky. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Ambiance Endless Sky. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig binder innan målning. Måla ej under +10 ºC.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt
Hämtar data, vänta...