Produktberäknare

Spara tid och pengar genom att använda vår produkt för att avgöra hur mycket du behöver innan du börjar.

1

Välj et produkt

Do you know the product you want to use?
Please select a product to make your calculation accurate.
Select Product
The recommended number of coats varies from product to product, so by selecting a product you will get a better result.
2

Disclaimer

Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}