Trend 2016: Words & Pictures


Words & Pictures
Coty Words

Vi lever i en tid där varje ögonblick registreras och publiceras på sociala medier. Detta har lett till en visuell mättnad, som gör att vi idag föredrar kvantitet före kvalitet. Konsekvensen av detta är att ord får en större kraft och betydelse. Modernisera ditt hem genom att använda kulörer som är hämtade från bläck och grafit och associeras med sociala medier.

Färgene

Coty16_words_fargepallett
Coty16_words_fargepallett