Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se
mögelpåväxt

Så behåller du din fasad fin år efter år

Alla fasader påverkas av naturen och klimatet, inte minst förekomsten av mikroorganismer. Till mikroorganismer räknas bl a bakterier, virus, svampar, alger och lavar. Det finns en rad faktorer som påverkar mikroorganismens möjligheter till etablering och tillväxt, de faktorer som påverkar mest är klimatet , trämaterialet, konstruktionsteknisk utformning och underhåll.

Alger är ett samlingsnamn på flera grupper av en- eller flercelliga organismer som växer på fuktiga ytor. Lavar är organismer som består av en svamp och en alg som lever i symbios och kan leva på de flesta ytor, även putsade och målade ytor. För att utvecklas krävs fukt, näring, ljus, värme och syre. På målade ytor är det främst mögel, alger och lavar som förekommer.

Nordsjö

Smuts eller påväxt

Ibland kan det vara svårt att bedöma om det är smuts eller mögel man har på fasaden. Du kan lätt kontrollera det genom att lägga på en droppe natriumhypoklorit (t.ex. klorin) på missfärgningen. Blanda en del klorin med 5 delar vatten (använd gummihanskar och iaktta försiktighet). Bleknar missfärgningen eller blir ”färglös” är det med stor sannolikhet mögel. Avfärgningen sker vanligtvis mellan 1-2 minuter. Kvarstår den mörka missfärgningen är det sannolikt smuts eller någon annan form av missfärgning. Mögelpåväxt på fasaden innebär inte någon större fara för huset utan handlar mest om en estetisk fråga, I alla fall de första åren. Går det längre tid utan att man gör någonting åt det, finns viss risk för att huset även angrips av andra typer av svampar.

Fasad

Förebygga påväxt

Ytor som har fått beväxtning rengörs med Nordsjö Original Hustvätt. Ett bra mögelskydd uppnås med systemmålning,  vilket innebär att träet först oljas med Nordsjö Tinova Woodbase Oil som skyddar mot rötnads- och blånadssvamp. Därefter grundas det med Tinova Pimer Exterior som skyddar och stärker underlaget. Avsluta systemmålningen genom att  stryka 2 gånger med Nordsjös träskyddsfärg.

fasad

Du kan förebygga påväxt på fasaden genom att underhållstvätta regelbundet Nordsjö Original Hustvätt, då får inte algerna eller mögelsvamparna någon chans att växa till sig. Ett annat sätt är att använda sig av en självrengörande färg, vilken medför att minimalt med smuts fastnar på färgfilmen och att ytan enkelt sköljs ren när det regnar. Detta kan i sin tur ge en minskad grogrund för påväxt. Som konsument kan man dessutom minimera risken för påväxt på fasasden genom att hålla våttiden så kort som möjlig på konstruktionen. Se över dräneringen, hängrännor och fönsterbleck på huset.

Låt inga växter klättra på fasaden och plantera helst buskar och dylikt en bit ut från huset. Se dessutom till att ingen del av träpanelen ha kontakt med marken. Våttiden är mycket längre på norrsidan än på södersidan, där solen inte har möjlighet att torka upp fasaden under längre tid på dagen. Oftast behöver norrsidan endast mögel- och algtvättas medan den södra sidan kan behöva både tvättas och skrapas innan ommålning och därefter systemmålas. Sidorna i öst- och väst har som regel en status däremellan.

Hämtar data, vänta...