Nordsjö medverkar i världens mest omfattande urbana konstprojekt någonsin

Under sommaren 2019 så medverkade Nordsjö i världens mest omfattande urbana konstprojekt någonsin - ”Artscape Saga”. Se vad våra färger och kulörer hjälpte till att skapa magnifika konstverk.

 

Nordsjö har sedan starten 2014 trott på och stöttat Artscape i deras arbete med att skapa storskalig gatukonst i det offentliga rummet, som är lättillgängligt för alla och som skapar både en gemenskap och stolthet hos medborgarna. Nordsjö har med sin kunskap och sina produkter tillsammans med Artscape fram tills idag medverkat till ca 150 imponerande och vackra konstverk runt om i Sverige, som till skillnad från vanliga konstutställningar kommer leva vidare i många år till stor glädje för både lokalbefolkning och besökare.

 

Nordsjö och Artscape gör Sverige lite vackrare och färggladare med imponerande storskaliga gatukonstverk

2014 – Malmö
Detta år skapades svensk konsthistoria då 15 internationella konstnärer tillsammans med en handfull lokala konstnärer skapade storskalig urban gatukonst i Sveriges tredje stad, Malmö. Elva väggmålningar åtföljdes av gatuskulpturer, garngraffiti och origamikonst. Inget liknande projekt hade någonsin genomförts i Sverige och den symboliska betydelsen har varit enorm. Konstverken som gjordes permanenta kan man än idag njuta av på ett flertal platser i Malmö.