Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se
Sätt färg på fantasien på barnrummet

Drömrummet

Låt oss sätta färg på barnens fantasi
 

En ny undersökning från YouGov visar att färre än 1 av 10 barn själva får bestämma hur det egna rummet ska se ut. Det är därför vi nu lanserar Drömrummet, ett verktyg som ska hjälpa barn att bli mer delaktiga i designprocessen. 


 

Inredning är alltid på tapeten och idag ser många det som ett fritidsintresse att hålla sitt hem i linje med de trender som är hetast just nu. Men frågan är vem vi egentligen inreder för? YouGovs undersökningen visar att det ofta varit föräldrarna som bestämt över barnrummets inredning – även bland de föräldrar som säger att de i huvudsak inspireras av sina barn. Det här tolkar vi som att viljan bland föräldrarna finns där, men att det i praktiken är svårt att involvera sina barn i designbesluten. Men nu hoppas vi att det ska bli ändring på det!

Tanken är helt enkelt att Drömrummet ska vara bryggan mellan barnens livliga fantasier och hemmets faktiska förutsättningar. Ett verktyg som ska hjälpa barnen att få sin röst hörd, men också ett stöd för föräldrar som faktiskt vill involvera sina barn, men som inte vet hur. 

Vi hoppas att vi med hjälp av Drömrummet kan fortsätta att göra världen lite färgstarkare. Målet är detsamma som alltid – mindre plats åt regler och måsten, och mer plats åt kreativitet och personlighet. Vi vill verkligen uppmana föräldrar att våga bjuda in sina barn i processen. Barnrum borde få vara till för just barnen, föräldrarna får ju faktiskt bestämma över alla andra rum i hemmet. 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 18-23 november 2020 har sammanlagt 952 intervjuer via internet genomförts med föräldrar till barn i åldern 3-10 år i Sverige.

Hämtar data, vänta...