Måla en cirkel

Vi visar dig hur du målar en cirkel