Nordsjö Visualiser

Visualisera kulören direkt på väggen
Se

Gör det hållbart

Utforska de initiativ och produktval som gör skillnad - inte bara för ditt hem, utan också för vår planet.

Från nollavfallsambitioner till bättre återvinningsinitiativ - vi sätter hållbarhet i centrum för allt vi gör. Här berättar vi hur vi förverkligar denna vision och utforska de innovationer som hjälper dig att minska ditt miljöavtryck.

Vår mission
 

Som ett hållbart företag är vårt uppdrag att skapa en ljusare framtid för vår bransch, våra kunder och världen. Vår strategi "People. Planet. Paint." genomsyrar allt vi gör. "People" syftar på hur vi stärker våra medarbetare och våra samhällen. När det gäller "Planet" minimerar vi miljöpåverkan från vår verksamhet; vi har åtagit oss att halvera koldioxidutsläppen från hela vår leveranskedja till 2030. Idag använder alla våra anläggningar i Norden 100 % förnybar el.

När det gäller färg arbetar vi hårt för att skapa banbrytande lösningar och ge dig ett bredare urval av mer hållbara produkter. Målet är naturligtvis att göra det enkelt för dig att hitta hållbara val när du inreder - oavsett om det handlar om att välja färg som håller längre (eftersom du köper mindre färg mindre ofta) eller färg med lägre kolinnehåll, och därmed mindre skadligt för miljön.

Vad vi gör för att minimera avfall, återanvända och återvinna
 

I årtionden har vi också arbetat för att minimera effekterna av våra förpackningar genom att effektivisera våra konstruktioner för att minska materialförbrukningen och erbjuda en rad olika storlekar som passar dina projekt. Vårt mål är att år 2025 ska alla våra plastförpackningar innehålla minst 50 % återvunnet material.

Svanenmärket - svårt att få, lätt att välja

Att kvalificera sig för Svanens högt ställda krav är ett tydligt bevis på ett gott miljöarbete. Idag är en stor del av vårt produktsortiment Svanenmärkt och vårt mål är att ha miljömärkta produkter i alla kategorier. Genom ett målmedvetet utvecklingsarbete uppfyller allt fler av våra produkter kraven för miljömärkningar som Svanen.

Köp bara den mängd du behöver
 

Naturligtvis är det viktigt att tänka på att köpa mindre färg genom att inte överskatta mängden färg du behöver från början. Innan du påbörjar ditt målningsprojekt kan du använda vår snabba och enkla färgkalkylator för att ta reda på hur mycket färg du behöver. På så sätt undviker du att köpa mer än du behöver - ett praktiskt verktyg som hjälper dig att spara pengar och minimera miljöpåverkan från dina projekt.

Kulörer laddas…