Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Torktid Dammtorr: 4 timmar Övermålningsbar: 24 timmar
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • Skyddar mot rota och blåsvamp
 • Förstärker toplagrets vidhäftning och slitstyrka

Produktbeskrivning

Tinova Wood Base Oil BPR är en icke filmbildande grundningsolja som tränger in träet och motverkar fukt upptagning samt minskar risken för sprickor. Endast för användning ovan mark som förebyggande behandling på trä mot rötsvamp och blånadssvamp. Får endast användas i användningsklass 2 och 3 enligt EN 335. All annan användning är otillåten om det inte särskilt tillåtits. Behandlat trä ska övermålas efter 24h. Målade ytor skall underhållas regelbundet. Tinova Wood Base Oil BPR är ett Träskyddsmedel (PT8). BPR-reg. nr 5402.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Nymålning: 1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil BPR på alla trärena ytor. Rekommenderad mängd 200g/m2 (5 m2/l) Applicera 2-3 lager tills träet är mättat. 2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior vid övermålning av Nordsjös Täckfärger utom Pro VX 2in1 och Nordsjös lasyrer 3. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjös Täckfärger för träskydd. Ommålning - se Tekniskt datablad.

Hälsa & Säkerhet

Använd träskyddsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
 • Tinova Wood Base Oil -- Miljödatabladet
 • Tinova Wood Base Oil BPR -- Tekniskt datablad
 • Tinova Wood Bas Oil BPR -- Säkerhetsdatablad

Tips

 • 1. Rengöring
  Såpvatten
 • 2. Förvaring
  Frostfritt