Nordsjö Murtex Siloxane

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Helmatt
 • Täckning Nymålning 4-6 m2/liter, ommålning 6-8 m2/liter
 • Torktid Torktid: 1 timme Övermålningsbar: 12 timmar
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • Hög kulörbeständighet
 • Diffusionsöppen
 • Lättapplicerad
 • Döljer imperfektioner
 • Extremt bra täckförmåga

Produktbeskrivning

Murtex Siloxane är en vattenburen helmatt fasadfärg avsedd för utvändig målning primärt på puts. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är i målningsbart skick dvs fast och väl bundet. Uppfyller Fransk standard (FD T30-808 10C) för en äkta Siloxane, vilket innebär att produkten är diffusionsöppen och vattenmotståndig. Långtidsverkande skydd mot påväxt, mögel och alger (inkapslade fungicider). Universalfärg som kan användas på de flesta mineraliska underlag.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara väl rengjort från smuts, fett och liknande föroreningar. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast. Om du är osäker på om ytan på din fasad inte är tillräckligt bunden, kontakta din lokala butik för råd. Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande. På nymålad yta kan det vid regn (en tid efteråt) uppstå synliga rinn-märken. Detta påverkar inte produktens egenskaper eller kvalitet. Märkena försvinner oftast efter upprepade kraftiga regn mot den målade ytan. Vid hög luftfuktighet och/eller låg temperatur ökar torktiden. Arbeta med produkten under goda torkförhållanden, arbeta ej med produkten när det är över 80% fukthalt och under 5 grader. För bästa resultat skall sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Siloxane.

Hälsa & Säkerhet

 • Murtex Siloxane -- Tekniskt datablad
 • Murtex Siloxane -- Miljödatabladet
 • Murtex Siloxane -- Säkerhetsdatablad
 • Murtex Siloxane 2020 -- Tekniskt datablad

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget ska vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar.
 • 2. Rengöring
  Såpvatten
 • 3. Förvaring
  Frostfritt