Nordsjö Murtex Acrylic

Intense Le Mans
Storlek
Färgkalkylator
Denna produkt är för närvarande inte tillgänglig online. Besök din närmaste butik.
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Helmatt
 • Täckning Nymålning 4-6 m2/l, ommålning 6-8 m2/l
 • Torktid Torktid: 1 timme Övermålningsbar: 12 timmar
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Hög kulörbeständighet
 • Helmatt
 • Svanen
Miljömärkning

Produktbeskrivning

Murtex Acrylic är en helmatt fasadfärg, främst avsedd för målning på betong och lätbetong. Den kan även användas på puts och fibercement

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Acrylic. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över 80%).

Hälsa & Säkerhet

 • Teknisk datablad
 • Murtex Acrylic_BVD_2020-02.pdf
 • Murtex Acrylic 2020-- Tekniskt datablad
 • Murtex Acrylic -- Säkerhetsdatablad

Tips & Råd

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt