Nordsjö Ambiance Pearl

Loyal White
Produktkalkylator
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Halvmatt
 • Täckning 6-8 m2/lit
 • Torktid Genomtorr: 1 timme Övermålningsbar: 2 timmar
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Låg sidoglans
 • Tvättbar
 • Extremt bra täckförmåga
Miljömärkning

Produktbeskrivning

Ambiance Pearl är en trendig halvmatt väggfärg för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm. Ambiance Pearl ger en skinande ren yta med fin pärlglans. Måla gärna med Ambiance Pearl på väggar som skall kunna tvättas av som t ex barnrummet, hallen eller köket.

Appliceringsbeskrivning

Puts, betong och gipsskivor spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Nordsjö grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Ambiance Pearl. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 gånger med Ambiance Pearl. Dåligt bundna underlag grundas med lämplig binder innan målning. Måla ej under +5 ºC.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hälles ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Produktdatablad
 • Ambiance Pearl -- Miljödatabladet
 • Underhallsråd
 • Säkerhetsdatablad
 • Teknisk datablad Ambiance Pearl

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Rör om noga i burken innan arbetets början. Underhållsråd för målade väggar En färg som nyligen målats är känslig för rengöring och nedsmutsning under första veckorna. Därefter blir ytan beständig mot normala rengöringsmedel. Tvätta ytan nerifrån och upp för att undvika smutsränder. Skölj med rent vatten. Fläckborttagning kan i många fall göras med lacknafta, beroende på fläckens art. Använd aldrig sprit eller syntetisk förtunning (thinner) Speciella väggytor som exempelvis i våtutrymmen, livsmedelslokaler och dylikt, där man använt specialfärg (Perform+ Bathroom), tvättas väggarna med grovrengöringsmedel. Rengöringsmedel med slipande effekt (skurpulver) ska inte användas. Väggar med tvålrester, kalkavlagringar vid t ex tvättställ och duschutrymmen rengörs med hjälp av en mjuk borste och kalklösande rengöringsmedel. På fläckar som inte försvinner med grovrengöringsmedel kan man lämpligen försöka först med lacknafta och sedan något starkare medel. Klorinlösning kan lösa kalkartade eller färggivande fläckar, rost och blod kan lösas med utspädd ättiksyra lösning. Tvättråd för målade ytor Vägg- och golv rengörings rekommendationer Alkaliska eller neutrala rengöringsmedel rekommenderas. Doseras efter leverantörens anvisningar. Rengöringsmedel innehållande organiska lösningsmedel (t.ex. alkoholer) skall ej användas. Tvätta med svagt tempererat (ljummet) tvättvatten. Hett vatten kan mjuka upp färgytan och försvåra rengöringen. Använd mjuk borste eller svamp och efterskölj med rent vatten. Beroende av olika färgers glans och tvättbarhet kan rengörbarheten variera. Underhåll av målade ytor på puts eller betong Tvätta dessa ytor med ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel. Använd mjuk borste eller svamp och skölj sedan ytan väl. Undvik att polera ytan för att undvika uppglansning av matta ytor. Efterskölj med rent vatten. Olje- och alkydfärger Neutrala (pH 6,5–7,5) eller svagt alkaliska (pH 7,5–9,0) rengöringsmedel rekommenderas. Dosera efter leverantörens anvisningar. Starkt alkaliska rengöringsmedel har matterande effekt och skall undvikas. Förhöjd temperatur hos tvättvattnet kan påskynda rengöringseffekten. Använd svamp eller mjuk borste. Efterskölj med rent vatten. 2-komp. färger (epoxi, polyuretan etc.) Tvätta med alkaliska rengöringsmedel Använd borste eller högtryckstvätt. Efterskölj med rent vatten. Skötselråd för våtrum Rengöring Väggar måste med jämna mellanrum rengöras från kalkavlagringar, tvålrester och liknande. Speciellt viktigt är detta vid utsatta lägen såsom duschplatsen, vid och under badkar och tvättställ. Badkarsfronter bör lyftas bort så att golv och väggar blir åtkomliga. Använd kalklösande rengöringsmedel och mjuk borste. Tätningar ätningar kring genomföringar och håltagningar är intakta. Täta nya håltagningar omgående. Ventilation Ventilationen i våtutrymmet ska vara fungerande. Ha för vana att efter duschning föra bort vatten från golvet med gummiskrapa. Med denna åtgärd hålls luftfuktigheten nere och möjligheterna för mögeltillväxt begränsas. Rekommenderad torktid är 7 dygn. Efter det kan våtrummet utsättas för vattenbegjutning! Nordsjös datablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.nordsjoprofessional.se och www.nordsjo.se
 • 2. Rengöring
  Såpvatten
 • 3. Förvaring
  Frostfritt