Nordsjö Akryltätmassa

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Torktid Bearbetningsbar 5-10 min. Vid tunna skikt: Yttorr ca 30 min.
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Döljer imperfektioner

Produktbeskrivning

Nordsjö Akryltätmassa används för tätning/spackling av fogar och springor t ex runt fönster, dörrar och väggar, den har mycket god vidhäftning mot alla rena och fasta ytor som betong, gips, tegel och trä. Produkten rekommenderas inte till glas eller metal och bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen. Nordsjö Akryltätmassa utgår och ersätts med Nordsjö Akrylfog under 2021.

Appliceringsbeskrivning

Förbehandling: Ytorna ska vara rena, fasta och fria från damm, olja eller andra förereningar. Applicering: Appliceringen bör utföras vid temperature över +10 grader C och luftfuktighet mellan 40-80% RH. Nordsjö Akryltätmassa appliceras normalt med fogpistol. Tryck ut fogmassan så att den fyller ut fogen helt. Glättning: Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig. Släta därefter ut fogmassan med en fuktad fogpinne, spackel eller fuktig pensel.

Hälsa & Säkerhet

 • Akryltätmassa -- Miljödatabladet
 • Akryltätmassa -- Säkerhetsdatablad

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Förbehandling: Ytorna ska vara rena, fasta och fria från damm, olja eller andra förereningar. Applicering: Appliceringen bör utföras vid temperature över +10 grader C och luftfuktighet mellan 40-80% RH. Nordsjö Akryltätmassa appliceras normalt med fogpistol. Tryck ut fogmassan så att den fyller ut fogen helt. Glättning: Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig. Släta därefter ut fogmassan med en fuktad fogpinne, spackel eller fuktig pensel.
 • 2. Rengöring
  Vatten
 • 3. Förvaring
  Frostfritt