Nordsjo Akrylfog

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Torktid Bearbetningsbar: 5-10 min. Bildar skinn efter ca. 10 min. Genomtorr: 1-7 dygn. Fogar över 5 mm, kan kräve flera dygns torktid, Torktiden är avhängig av fogdimension, temperatur och luftfuktighet.
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • Svanen
 • Snabbtorkande
 • Lättapplicerad
 • Döljer imperfektioner
Miljömärkning

Produktbeskrivning

Nordsjö Akrylfog är en vattenburen slipbar fogmassa/spackel för fogar och sprickor inomhus t.ex runt fönster, dörrar och väggar. Nordsjö Akrylfog har mycket god vidhäftning mot alla rena och fasta ytor som betong, gips och trä. Produkten rekommenderas inte till glas eller metall och bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen.Nordsjö Akrylfog är CE-märkt enligt 15651-1:F INT. Produkten är avsedd som tätningsmedel F-INT 12,5P

Appliceringsbeskrivning

Nordsjö Akrylfog appliceras normalt med fogpistol. Tryck ut fogmassan så att den fyller ut fogen helt.

Hälsa & Säkerhet

EN 15651-1 : 2017
 • Miljö datablad (BVD)
 • Teknisk Datablad Akrylfog
 • Prestandadeklaration
 • Säkerhetsdatablad
 • MI-certifikat emission

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Ytorna ska vara rena, fasta och fria från damm, olja eller andra föroreningar.
 • 2. Rengöring
  Rengör med varmt vatten innan produkten torkat. Härdad akrylfog kan avlägsnas mekaniskt.