Nordsjö Original Grovspackel

Storlek
Denna produkt är för närvarande inte tillgänglig online. Besök din närmaste butik.
{{!-- The where to buy button will be injected here --}}
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
  • Torktid Torktid: 4 timmar beroende av skikttjocklek
  • Strykningar 2
Produktegenskaper
  • Svanen
  • Lättapplicerad

Produktbeskrivning

Original Grovspackel är ett extremt högfyllande spackel för i- och bredspackling i tjocka skikt på puts, betong och skivmaterial inomhus.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Vid krav på finare yta bör överspackling ske med Original Finspackel eller Original Vägg och Takspackel medium. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan överspackling/övermålning.

Hälsa & Säkerhet

  • Original Grovspackel -- Säkerhetsdatablad
  • Original Grovspackel -- Teknisktdatablad
  • Original Grovspackel -- Miljödatabladet

Tips & Råd

  • 2. Förvaring
    Frostfritt