Nordsjö Original Finspackel

Storlek
Denna produkt är för närvarande inte tillgänglig online. Besök din närmaste butik.
{{!-- The where to buy button will be injected here --}}
Your Measurements:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
  • Torktid Torktid: 4 timmar beroende av skikttjocklek
  • Strykningar 2
Produktegenskaper
  • Döljer imperfektioner

Produktbeskrivning

Original Finspackel är ett högfyllande lättspackel för i-, skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Original Finspackel är avsett för handspackling. Använd ögonskydd vid slipning. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC.

Hälsa & Säkerhet

  • Original Finspackel -- Tekniskt datablad
  • Original Finspackel -- Säkerhetsdatablad
  • Professional Fin -- Prestandadeklaration
  • Original Finspackel -- Miljödatabladet

Tips & Råd

  • 2. Förvaring
    Frostfritt