Nordsjö Original Kvist- och spärrgrund

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Halvmatt
 • Täckning 8 m2/lit
 • Torktid Torktid:1 timme
  Övermålningsbar: 8 timmar
 • Strykningar 1
Produktegenskaper
 • Grundfärg och täckfärg i ett

Produktbeskrivning

Utgår. Nordsjö Kvist- och spärrgrund är en vattenburen spärrande grundfärg för trä. Produkten används inomhus på obehandlat eller tidigare behandlat trä för att minska risken för missfärgningar/ genomblödningar från kvistar, gulnat trä m.m.

Appliceringsbeskrivning

Appliceras i 1-2 skikt beroende på risken för genomslag. Applicera alltid två skikt över kvistar på obehandlat trä eller om underlaget är kraftigt missfärgat. Ifall underlaget är kraftigt missfärgat kan det första skiktet missfärgas, detta fixeras dock när färgfilmen torkat så risk för ytterliggare genomblödning är liten. Nordsjö Kvist- och spärrgrund skall torka minst 8 timmar efter varje strykning. Nytt trä skall vara rent och torrt. Äldre obehandlat trä samt tidigare lackad/målad yta skall tvättas med målartvätt, sköljas väl och torka. Blanka ytor mattslipas. OBS! Trä är ett naturligt material som varierar och det har stor betydelse hur virket torkat/lagrats. Kvistgenomslag kan i vissa fall uppstå efter en tid trots behandling. Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Hälsa & Säkerhet

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Original Kvist- och spärrgrund -- Tekniskt datablad
 • Original Kvist- och spärrgrund -- Säkerhetsdatablad

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt