Nordsjö Murtex Stay Clean

Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi <b>2 strykningar</b> med <b>Nordsjö färg</b> {coatAmount} for {productTitle}
Produktinformation
 • Glans Helmatt
 • Täckning Nymålning 4-6 m2/liter, ommålning 6-8 m2/liter
 • Torktid Torktid: 3 timmar
  Övermålningsbar: 12 timmar
 • Strykningar 2
Produktegenskaper
 • Självrengörande
 • Utvecklad för yrkesmålare
 • Skyddar mot mögel

Produktbeskrivning

Murtex Stay Clean är en helmatt fasadfärg avsedd för utvändig målning på puts, betong och lättbetong. Tack vare nanoteknologin håller sig din fasad självrengörande vilket innebär att regn tar med sig smuts och påväxt från ytan.

Appliceringsbeskrivning

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. För bästa resultat skall sugande ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Stay Clean. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över 80%). Verktyg; pensel, roller.

Hälsa & Säkerhet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Tomemballage lämnas för återvinning. Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.
 • Murtex Stay Clean -- Tekniskt datablad
 • Murtex Stay Clean -- Säkerhetsdatablad
 • Murtex Stay Clean -- Miljödatabladet

Tips

 • 1. Förbered ytan
  Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar.
 • 2. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring, rengör med såpvatten.
 • 3. Förvaring
  Frostfritt